Integratie in Halle

juni 5, 2010

De politieke problematiek van Brussel-Halle-Vilvoorde zindert natuurlijk in Halle. We zitten op de rand van de taalgrens, omgeven door faciliteiten gemeentes (waarvan er al verscheidene verloren zijn voor het ‘vlaamsch’ zoals onder andere Sint-Genesius-Rode ook wel ‘Rode’ in’t Hals ) en worden de laaste jaren overspoeld door franstaligen (en anderstaligen) die het te duur vinden in Brussel en in de buitensteden komen wonen.

Het gaat mij hier niet over het uiten van afkeer van vreemde nationaliteiten en het gebruik van hun eigen moedertaal, wél over de integratie van de nieuwe inwoners en het al dan niet gebruik van de vlaamse taal in het openbaar. Ik heb het over integratie.

Ik heb het hier dus niet over de vrouwen in djabella’s die hier rustig een wandelingske komen doen (en zeer discreet zijn), maar vooral over het bruut jong-haantjes geweld dat overwegend franstalig is en in hun opgefokte bmw’s of andere boom-boom cars de wijken onveilig komt maken.

De laatste paar jaren heeft er in Halle een echte bouw-woede geheerst. Je kan niet links of rechts kijken zonder dat je een bouwwerf ziet. Vooral appartementen en woonblokken worden gebouwd, alles moet vol !

Wat natuurlijk tot het resultaat heeft geleid dat de huurprijzen in Halle substantieel lager liggen voor een appartementje dan in Brussel, ofwel krijg je voor de zelfde prijs een pak meer. Wat tot een toevloed heeft geleid van anderstaligen die Brussel ontvluchten.

Ik vind Halle nog altijd een vlaamstalige stad, en zou dit ook zo willen houden.

Deze nieuwe inwijkelingen zien Halle als een tussenstop vooraleer dat ze ofwel terug gaan wonen in Brussel ofwel ergens anders diep in het Waalse een fermetteken gaan opkalefateren en geen haar op hun trendy geschoren hoofd dat er ook maar aan denkt om vlaams te spreken (als ze het al oorspronkelijk geleerd hebben in school) in Halle. En als ze al in Halle blijven, dan blijven ze gewoon maar frans spreken, er is ondertussen al genoeg franstalig volk gearriveerd….

Dié gasten, ewel, die vind ik wreed ambetant en arrogant. Zeker als ik terugkom van Brussel, uit de trein stap en overal rondom mij nog steeds Frans hoor spreken.

Er zijn hier genoeg andere mensen die uit een ander land komen, die wél integreren (Boliviaanse dansers! Franstalige families!) én ondertussen de vlaamse taal machtig zijn. Maar ja, die zijn hier voor de lange termijn.


Circus de Paris in’t frans

april 13, 2009

Gatverdamme ! Zit dat circus van parijs hier in Halle op Paasmaandag rond te rijden met een franstalige boodschap !

Venez voir ! Venez voir la cirque de Paris !

Nog éné keer en t’is prijs ! T’is dat ze niet voor mijn deur zijn voorbij gekomen, of ik had hen wel gecorrigeerd. En FLAMAND ! 

Update : ondertussen gemerkt dat de camion met de blérende boodschap (met  2 onrustige leeuwen in de kooien) met franse nummerplaten rond rijdt – het zullen dus wel degelijk fransen zijn. Maar toch zouden ze beter wat beter het taalonderscheid leren in de gemeenten waar ze verblijven !


Hulp in het gemeentehuis aan anderstaligen

juli 30, 2008

Laatst moest ik op de dienst bevolking zijn op een zaterdagmorgend. Dat betekent ook meestal een overvolle wachtzaal.

Er staat in het nederlands een berichtje dat je voor vreemdelingenzaken een ander ticket moet nemen dan voor gewone bevolkingszaken. Op het moment dat ik er was heb ik dit niet in andere talen zien staan.

Wat doet de persoon die de Nederlandse taal niet machtig is ? Hij of zij volgt het voorbeeld van zijn voorganger, neemt een gewoon ticketje en wacht rustig af tot het zijn beurt is, om na een half uur of langer te horen te krijgen (in het NEDERLANDS opnieuw) dat hij geen wit ticketje moet nemen, maar een groen.

Deze persoon verstaat er natuurlijk geen kneit van, en zit totaal hulpeloos te wachten tot iemand anders ( iemand VAN DE BEZOEKERS ) hem of haar uitlegt in het engels wat er moet gebeuren. Waarop ze een groen ticketje neemt en opnieuw een tijdje moet wachten.

Ik vermoed dat de bedoeling is om ervoor te zorgen dat iemand van de gemeente die meerdere talen machtig is deze persoon te woord kan staan. Een lovenswaardig initiatief, maar het kan beter, en meer efficiënter :

  • Waarom niet de boodschap in zoveel mogelijk talen zetten ?
  • Waarom moet één bezoeker de andere duidelijk maken wat er dient te gebeuren ?
  • Waarom moet dat nu allemaal zo moeilijk ?

Ik ben trots op mijn vlaamsche taal, en vind het vrij erg dat er veel franstaligen hier in Halle komen wonen zonder nederlands te leren of zelfs maar poging tot leren, maar dit lijkt me meer een verkrampte poging om een oplossing te vinden voor alle anderstaligen die zich komen aanbieden op de dienst bevolking en toch maar in het keurslijf van de regels te blijven.

En dan lees ik zonet het volgende :

ZAVENTEM – De gemeente Zaventem vraagt dat anderstaligen die niet voldoende Nederlands spreken zich met een tolk aanbieden aan de loketten van de gemeente. Dat meldt de Zaventemse schepen Eric Van Rompuy.

Er hangt nu een mededeling in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans en Arabisch aan alle loketten.

‘De gemeente Zaventem is gevestigd in het Nederlandstalig taalgebied van België. Door wetten en decreten is het de bedienden tuchtrechtelijk verboden een andere taal dan het Nederlands te gebruiken met het publiek. Indien u het Nederlands niet voldoende machtig bent, verzoeken we u zich aan te bieden met een tolk’, zo luidt het. Het bericht is ondertekend door de Zaventemse burgemeester Francis Vermeiren en de gemeentesecretaris.

Volgens Eric Van Rompuy bevestigt de mededeling ‘het eentalig Nederlandstalig karakter van onze gemeente en maakt ze duidelijk hoe gemeentelijke ambtenaren moeten omgaan met anderstaligen’.

Als gemeente is het je taak de bevolking te helpen, inbegrepen de anderstaligen, niet om ze het extra lastig te maken. Of heb ik dat weeral eens verkeerd voor ?

Ik begrijp dat niet alle gemeente medewerkers alle talen kunnen, en in sommige gevallen zal het inderdaad nuttig zijn om een tolk mee te nemen op visite, maar moet dat dan echt op zo’n manier in het nieuws komen dat het duidelijk is dat dit meer is om aan te tonen dat Zaventem nederlandstalig is dan dat het een maatregel om andertaligen te helpen ?

Op zo’n stugge en repressieve manier zullen we geen goodwill voor de vlaamse taal kweken bij de mensen, veeleer het tegengestelde. De gemeente moet anderstaligen helpen om eerst en vooral hun weg te vinden, en hen tegelijkertijd ook aansporen om een nederlandse (inburgerings) cursus te gaan volgen.


Mr. Di Rupo wil een talentelling.

januari 14, 2008

Mr. Di Rupo wil een talentelling. Wat bereik je daarmee ? Als je dat éénmalig doet is dat een moment opname in de tijd, een snapshot van een situatie die voortdurend veranderd.

Ik stel voor dat we deze talentelling ook doen in franstalige gemeenten rondom Brussel zoals bvb Bierk (Bierghes). Mischien dat er dan ook opeens faciliteiten nodig zijn in deze gemeenten, maar dan voor de Vlamingen ?


Brusselaars zien taalgemengde klassen als een verrijking.

januari 10, 2008

In De Standaard van een paar dagen geleden :

BRUSSEL – Taalgemengde klassen zijn een realiteit in alle Brusselse scholen en 80 procent van de Brusselaars ziet dat als een verrijking. Maar als de overheid in de toekomst een tweetalige dienstverlening wil garanderen, dan is een beter georganiseerd taalonderwijs in de toekomst noodzakelijk.

Dat zijn enkele vaststellingen van de tweede zogeheten ‘taalbarometer’, het onderzoek van BRIO, het centrum van de Vrij Universiteit Brussel (VUB) dat de kennis en het gebruik van de talen in Brussel onderzoekt.

De taalbarometer werd opgesteld via een bevraging van 2.500 meerderjarige Brusselaars in 2005 door BRIO (het Brussels Informatie- Documentatie- en Onderzoekscentrum). Uit die bevraging blijkt onder meer dat de tweetalige Brusselaars in de publieke sfeer steeds meer Nederlands gebruiken en dat zowel Nederlands-, Frans- als tweetaligen zeggen dat ze veel meer Nederlands horen spreken in Brussel dan in 2001.

Het onderwijs, dat zich in Brussel vaak in een meertalige omgeving afspeelt, heeft een belangrijk aandeel in deze evolutie. De onderzoekers wijzen op het stijgend succes van cursussen Nederlands voor volwassenen en van het Nederlandstalig onderwijs.

‘Taalgemengde klassen zijn een realiteit in alle scholen en dit wordt door ruim 80 procent van de Brusselaars als een verrijking gezien’, klinkt het. Toch is volgens de onderzoekers een andere aanpak voor het taalonderwijs in Brussel dringend nodig.

Der is volgens mij iets zeer interessants aan de gang in Brussel. Rijkelijk laat voor een in Europa gelegen centrale stad, maar toch, het lijkt mij dat in Brussel eindelijk de mentaliteit gekweekt wordt om van 1 taal af te stappen en om een multi-culturele, multi-talige stad te worden.

Wat volgens mij uiteindelijk het gebruik van het Nederlands in Brussel ten goede komt. Met de vele talen die nu gesproken worden in Brussel (Het Spaans heeft het Arabisch voorbijgestoken ?) is het niet langer een spelletje “Franstalig brussel tegen Nederlandstalig brussel”. De realiteit is dat er veel talen worden gesproken in Brussel, meer en meer, dus waarom dan ook niet het Nederlands ?

En ik vind dat taalgemengde klassen eigenlijk de beste manier zijn om tweetaligheid te kweken. Meer zelfs, het begin van meertaligheid, een troef die de Belgen vroeger steeds toegewezen kregen, en die we te weinig uitgespeeld hebben.


Bijna de helft van de OCMW steunbehoevenden zijn franstalig.

februari 19, 2007

Net gelezen in de streekkrant van de laatste week van Januari : Het OCMW rapporteert dat bijna de helft van de steunbehoevenden franstalig zijn.

Dat is toch wel een heel aantal, niet ?

Ik vrees dat het beleid van de gemeente er ook wat mee te maken heeft. De laatste paar jaren is alles hier volgebouwd met appartementen. Je gaat met niet vertellen dat dit de prijs niet heeft doen laten zakken. Tesamen met de vlucht uit brussel van bepaalde groepen komt het erop neer dat het niet de kapitaalkrachtigen zijn die zich hier komen vestigen (franstalig of anderstalig) maar wel de mensen die het niet meer zo breed hebben.


Voor de UF zijn wij de indringers.

februari 12, 2007

Onlangs heb ik samen met een heleboel andere Hallenaars een pamfletje van de UF in de bus gekregen, tzat tussen de reclame in geschoven. Verspreid op 150.000 exemplaren, hoewel hun stemmen een pak minder waren (54.733). Als vlaamstalige in Halle zit je rustig door je reclame te bladeren en opeens vind je daar zo’n franstalig verkiezings drukwerk tussen.

Voor de niet zo goede verstaanders : de UF is de Union Francophones, een groep die alle franstaligen vertegenwoordigt in de faciliteiten gemeentes. Het maakt hen niet uit dat je als franstalige rood groen of blauw bent van politieke strekking, zolang dat je maar frans praat en voor hen stemt, ben je welkom. Zo komen ze aan genoeg stemmen om een zetel of meer af te dwingen in de gemeentes rond Brussel. En zo natuurlijk meer franstaligheid in de gemeente te brengen.

De belabberde kwaliteit van de artikelen in het krantje verbaasde me. Er worden termen gebruikt als ‘flamandisation’ en een diagonale overloop van de artikels is zowel tegelijk slaand (laat u niet beetnemen!) als zalvend (laat ons samen tot Brussel toetreden). Maar wel meer tegen dan voor, natuurlijk.

Het is eigenlijk pure indoctrinatie die wordt opgedrongen.

Ik geef u een voorbeeld mee : In een van de artikels wordt opgeroepen om zeker niet mee te doen aan de campagne ‘bestel uw boodschappen in het vlaams’. De eerste zin van het artikel zegt letterlijk (vertaald) ‘alle middelen zijn goed om ons Nederlands te laten praten als men in Vlaanderen woont… maar pas op laat u niet vangen’ !

Pardon ? We wonen in Vlaanderen maar we zijn franstalig en geen haar op ons hoofd denkt eraan om vlaams te spreken (of zelfs maar te leren) ? Moet ik dit zo lezen ?

De vrees dat een franstalige zou beginnen met vlaams te spreken (en dus blijkbaar opeens reddeloos verloren zou zijn voor het frans) druipt er met bakken vanaf. Het respect voor iedereen zijn eigen taal gaat dus blijkbaar maar naar één kant toe, de kant van de franstalige.

Ik sta versteld van de denigrerende manier waarop er over de Vlamingen gesproken wordt. Eens te meer wordt hier aangetoond dat de franstalige politiek geen blad voor de mond neemt en hun franstalig publiek probeert te indoctrineren zodat zij de Vlamingen zien als niets meer of minder dan een ander soort mens, die alleen maar leeft om onverstaanbaar vlaams te spreken tegen de franstaligen en dat gewoon om het hen moeilijk te maken.

De RTBF heeft eigenlijk zijn vinger op de wonde gelegd met hun uitzending op 13 December 2006 over ‘Belgie Bestaat niet meer’ – een fictieve documentaire over Vlaanderen dat plots onafhankelijk geworden was – de vrees hiervoor zit bij de gewone franstalige mens blijkbaar diep genoeg om er paniekaanvallen van te krijgen…

Het enige dat blijkbaar telt is dat het frans zo veel mogelijk wordt gesproken, de rest is ‘bollocks’. Respect voor de bestaande vlaamse cultuur en taal bestaat blijkbaar niet.

Het heeft me wat tijd gekost om deze post hier te schrijven, eerst en vooral om hier objectief over te schrijven en tweede om met de mensen in mijn omgeving te praten en hun naar hun gevoelens te vragen over dit pamflet en de problematiek.

Ik ben niet de enige die hier zo over denkt, en zelfs niet de meest radicale hierover !